Hệ thống hút bụi bao bì

21/08/2021

Đặc điểm hệ thống hút bụi bao bì Bụi Phát sinh trong quá trình sản xuất bao bì thường ở công đoạn chuyển tiếp mặt bao và các công đoạn viền. Bụi bao bì có...

Hệ thống hút bụi chà nhám

21/08/2021

Nguyên nhân sinh ra bụi Trong các ngành sản xuất của các ngành như: Bụi dệt trong quá trình sản xuất và dệt các loại vải sinh ra các loại bụi mịn Bụi gỗ trong...

Hệ thống hút bụi nhựa

21/08/2021

Hệ Thống Hút Bụi Nhựa  là hệ thống chuyển toàn bộ các loại bụi từ quá trình sản xuất nhựa có trong môi trường vào bên trong thiết bị lọc bụi, giúp môi trường được...

Thiết kế hệ thống hút bụi gỗ công nghiệp

18/03/2021

Bụi mùn cưa  là một trong những vấn đề lo lắng của các nhà sản xuất chế biến gỗ.Trong bụi gỗ có chứa nhiều thành phần gây hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức...